Księgowość i podatki

Prowadzimy sprawy księgowe i podatkowe naszych Klientów w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe, pełna księgowość)
 • sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań finansowych
 • opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla ryczałtu
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości
 • sporządzanie deklaracji na podatek od środków transportowych
 • sporządzanie deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • sporządzanie pozostałych ewidencji, zestawień i sprawozdań wg potrzeb Klientów

Zapytaj o ofertę – oddzwonimy!

Biuro rachunkowe AKURATNE
Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godz. 8 – 16

kom. 531 844 459

ul. Karkonoska 10
(budynek Radia Wrocław, pok. 102)
53-015 Wrocław